יש אין סוף ספרים וסיפורים על ריפויים ניסיים שקרו לאנשים שחלו בסרטן. שינו תזונה והסרטן נעלם! עשו משהו אנרגטי – ...

< ...

הילמה אף קלינט הקדימה את זמנה ויצרה אמנות מופשטת ורוחנית כבר במאה ה-19. בתערוכה ''יש עידן חדש'' במוזיאון תל אביב ...

אני מאמינה שכל אדם יכול לעשות שינוי בחיים. אני מאמינה שכל אדם יכול לבחור איך לחיות את החיים שלו. אני ...

זו הזמנה להכיר את הנתיבים השונים שמובילים לאמת האוניברסלית, ניתן באתר שאני מקדישה  למחפש הרוחני, בו ניתן לקבל ידע אודות ...