כשמיקי, ילד חריג, נולד חייהם של אבשלום ושאר בני המשפחה משתנים. החלונות הוגפו ואיתם גם חייהם הקודמים. ...