נעמה היא כבר ילדה גדולה. ממש הכל היא יכולה. לכן כולם קוראים לה: 'נעמה הכל- יכולה'! רוצים לדעת את הסוד ...