תילום: סשה לבית DVISION בתרגיל זה  נבחן מול עצמנו את עשרת הדברות שלנו –   התרגיל הוא כתיבת ...

מכירים את הספר "פוליאנה"? זו דרמה משפחתית קסומה של דיסני. הספר מספר את ספורה של הילדה הפיקחית פוליאנה שאומצה לאחר ...

תרגיל העצמי המבוגר – כתבו מכתב אל עצמכם מהדמות הבוגרת העתידית שהיא אתם, הדמות הזו יכולה להראות בעינינו כרחוקה ואף ...