מה שהופך את ''עזרת נשים'' לכל כך מיוחד, הוא לא רק הסיפור וההצצה הנדירה שהוא מעניק לעולמן של נשים חרדיות, ...

חמת טבריה צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל   ...