מטפלת משפחתית מסבירה איך ימי המלחמה משפיעים על מצב הרגשי של ילדים, ואיך אפשר לעזור להם להתמודד בצורה המיטבית ביותר ...