משהו טרגי קרה למונח "קאלט" בימינו. אם פעם הוא אפיין יצירות ראויות, נצחיות ובאמת אהובות כיום אנשים משתמשים בו כדי ...