במאמרי זה אסביר מהי "הסתלקות" של יורש מחלקו בעיזבון:- מאת עו"ד יפית לוי בחסות עו"ד נועם קוריס החוק המסדיר את העניין:- ...