האם משחקי מחשב הכוללים תכנים אלימים, יעוררו התנהגות אגרסיבית אצל ילדים. הופתעתי לקרוא את הפתיח הנ"ל במאמר שמדבר על מחקר ...