כאשר בית המשפט מוצא כי אדם שביצע עבירה פלילית אשם, אותו אדם יורשע. אך כאשר קטין מבצע עבירה, החוק קובע ...