בשנת 2017 נכנס לתוקף תיקון לחוק הנכים, כאשר במסגרת התיקון החדש, אנשי קבע, שב"כ, סוהרים ושוטרים, אינם מורשים להגיש תביעה ...