אם אתה מאמין כי המעסיק שלך יש התייחסו אליך לא הוגן, יש לבטל אותך באופן לא הוגן או להפלות אותך ...

פשיטת רגל פשיטת רגל הוא הליך הנוצר כתוצאה מהתנהלות הכלכלה המודרנית המאפשרת הזדמנות לכל אחד שרוצה לנסות ואולי גם להצליח ...