כאשר מנסים להפוך לאזרח של מדינת ישראל, ישנם צעדים רבים שיש לנקוט. יש תהליך ארוך כדי לקבל אזרחות, ושימוש עורך ...