עורי אם כל קודש עורי שפת עבר ובנות שירי כנשרים יעלו אבר ישב הרוח ורוחך גם יפיח יזל טל אורך ...

"ואין לך סם חיים ללשון, לכל לשון, יותר מן השירה הנכתבת בה"- כך כתב בהקדמה לספר, נשיא האקדמיה ללשון העברית, ...