הכרעת בג''צ לפסול את מיכאל בן ארי ובמקביל לאשר את התמודדותו של עופר כסיף, אינה מקרית, אלא פרי מניפולציה של ...