המאה העשרים הייתה מאה שחלו בה תמורות מרחיקות לכת בתחומים רבים. ספר זה סוקר את האירועים המשמעותיים במאה הזו, שנה ...

אדולף היטלר גדל בבית עם אב אלים, שלא פעם היה מכה אותו נמרצות, ואם אוהבת ודואגת. העימותים עם אביו נמשכו ...