"באויר ובים אנחנו נהדרים... איפה שאנחנו נתקעים זה על הקרקע, בקרבות היבשה, פנים אל פנים, שמה הורגים וחוטפים אותנו, שם ...