כשהעומס חיוני יש בכוחו למלא ולהרחיב את הלב והנשמה. ועם הדבר מלווה בתשוקה גדולה של עשייה, אמונה בדרכך ושמחה על ...