באמת שאין להרבות הרבה במילים, הרי מילים הן נשק. אבל האמת חייבת להאמר. נשים שמביאות אותו לעולם, מגדלות אותנו הילדים, ...