''החשש של אמי מאביה הדתי וההתעסקות בהסתרת אורח החיים החילוני שניהלה יצרו אצלי תחושה של שאט נפש ורתיעה גם מעצמי". ...