ב-17.10.04 לפני 11  שנים הגעתי לבה"ח כדי ללדת את בכורי שהגיח לעולם רק למחרת ב-18.10. במשך השנים הוא גדל עם ...