ספר שירים חדש של המשוררת המיוחדת לאה צבי (דובז'ינסקי) ...