אדם המסרב לתת גט לאשתו ומשאירה כשבויה בידו הוא פושע, ככל פושע אחר. אם בוחר הסרבן הפושע להגיע לישראל, טוב ...