לאהוב את כולם בחיים….   עוד שניה, איש לא יודע, בדיוק מתי יהיה שונה, אבל עד אז צריך לחיות לא ...

עוד רגע, היא תחשוב, תבין, תאמין… עוד רגע, הכל הרי בעולמינו יכול לקרות… אפשר בכל מילה שרוצים לבחור… לחשוב להבין ...