חוק הנוער ובפסקת העקרונות המנחה והכללית, הותאמו סעיפים שונים עבור קטינים באופן פרטני בכל הנוגע למעצר קטינים, שאמור להוות המוצא ...

רבים לא מודעים לכך שייצוג קטינים מהווה תחום התמחות העומד בפני עצמו במשפט הפלילי. מדוע? מפני שמעבר לעובדה שעורך דין ...

בכל שנה ובמיוחד בחודשי הקיץ, מבוצעות לא מעט עבירות קטינים, חלק מהן עלולות להוביל לתיקים פליליים של הקטינים החשודים בעבירות. ...