מועדון הפוסיקט שבמשך שנים פעל כבית בושת נסגר. המבנה בו פעל המועדון נתרם לקהילה ובקרוב צפוי להפוך לבית של העצמה ...

לקראת עצרת הזיכרון השנתית לקורבנות הזנות ולאחר אישור חוק הפללת לקוחות זנות ושיקום נשים בזנות בוועדת שרים, הצטלמו 80 גברים ...