שיעור בחדלות פרעון, בר אילן / עו"ד נועם קוריס בשנים האחרונות יש גם חיבור של תחום חדלות הפרעון לתחום המשפט ...