סקירה של אמצעי תשלום ישנים וחדשים/ עו"ד נועם קוריס… דיני התקשורת נועם קוריס עו"ד – עיריית נתניה מינוי אפוטרופוס לרכושו ...