עו"ד נועם קוריס: מה הייתם עושים עם  20 אלף ₪ במתנה ? מה הייתם בוחרים, אם הייתם יכולים לקבל 20,000 ...