עסקת נדל"ן היא לרוב רוויה במתחים הן עבור הרוכש והמוכר כאחד. בדרך כלל, סכומים גדולים של כסף מועברים בין הצדדים ...