כיצד קובעים מתי ילד הוסת על ידי הורה כנגד ההורה השני ומתי ילד מסרב לפגוש הורה כי הוא חושש מפניו ...