אחרי סיום הליך הגירושים וההסכמה על הסדרי ראייה לילדים, הורים גרושים יכולים למצוא את עצמם שוב בקונפליקט על רקע מעבר ...