כאשר אחד מבני הזוג מונע מבן הזוג האחר להשתמש במשאבים הכלכליים המשותפים, זה ביטוי לאלימות כלכלית. תופעה רווחת הגורמת סבל ...

בעוד ישנם כלים להתמודדות עם אלימות פיזית, אלימות נפשית ואלימות מינית, עדיין אין את הכלים המתאימים להתמודד עם אלימות כלכלית, ...