עצמאיות רבות נאלצות להמשיך בתחזוקת העסק במהלך חופשת הלידה כדי לא לאבד לקוחות ולהסתכן באובדן דמי הילדה. הצעת חוק שהוגשה ...