צפו במצגת ולימדו מהו עודף היצרן ואת המונחים הקשורים לעודף היצרן. מהו עודף היצרן? – אילן ירון מרצה לכלכלה ופיננסים ...