שילי פרלמן בטור האישי מדברת פרידה מחפצים והכנה לשנת הלימודים החדשה. ...