לאחרונה הבנות מאתגרות אותי עם משהו "שבא להן" ואני לרוב נכנעת ללחץ הפיזי המתון שמופעל. הפעם היתה בקשה לקובה כזה ...