תמיד כשט"ו בשבט היה בפתח אבא שלי החל בקניות לפני כדי להספיק לקנות מכל פרי ושיספיק לו הכסף לכך… היה ...