העוגה המסורתית של הבולגרים יש כאלו שהיו נותנים הכל כדי לטעום… שחיתות אמרתי ? עוצמים עניים ומתענגים עוגת חלב-אינצ'וסה דלצ'ה ...