שתי עוגות בשלוש שעות, אביבית ואני מתקתקות לטל חוקיות ...