העוגה הנהדרת הזו הופיע בחיי בגיל 13 ועדין אותו טעם נהדר, תודה לגי'נט ...