אתמול קיבלתי את הסמס הזה. כל הפרטים הפרטים האישיים נחתכו בעריכה(: ואז נזכרתי בעוגיות המופלאות האלה. כשעברתי קורס ב"דן גורמה" ...