מתוך ספר הבישול של ב'שארה לבית חינאווי, קבלו שני מתכונים מתוקים ומעולים: לקעק ולמלבי ...