הלפני, האחרי ואולי גם האמצע של היום הולדת הביתית הראשונה של יואבי שלי. והכי חשוב שהילד שלי שתמיד הכי מתרגש,יהיה ...