עד שתגיעי למקומה/רותי לקס הוצאה עצמית, 2013 246 עמ'. בקפיטריה של בניין המשרדים בתל אביב, נפגשו 5 נשים שנקשרו, והפכו ...