במשך שנים נדדה עדנה גלאון בין הדת לחילוניות: היא למדה בבית ספר חרדי, למרות שמשפחתה חילונית ולאחר שהתגרשה פעמיים, מבעל ...