"מחלה. פעם שנאתי שקוראים לזה מחלה. אני? אני ממש לא חולה, אני יכולה לעשות הכל. בכל צעד בחיים תמיד הייתי ...