המגישה ואשתו של יוסף סוויד, עדי שילון, ענתה לגולשת שהעירה על כך שהיא "שמנה כמו טנק על המסך" וסחפה אחריה ...