בנר שני של חנוכה קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב בהחלטה תקדימית, כי על פייסבוק להשיב "לחיים" ולהעלות לאויר את ...