7 ק״ג פחות בשנה אחת בהנאה בזכות הריקוד. היא מלמדת ריקודי בטן אבל בשעורים שלה היא עוסקת גם בחיזוק הדימוי ...